Faleminderit për interesimin tuaj!

Si mund të na gjeni?

Çka ju ofrojm ne juve?

Si të shërbeheni me ato që ne ju ofrojm?

Bibliotekat në Hamm, orari i punes së tyre

 

Biblioteka qendrore në forumin Heinrich-von-Kleist

Platz der Deutschen Einheit 1

59065 Hamm

Prej të hënës deri në diten e premte prej ores 10 deri në oren 19, kurse të shtunën prej ores 10 deri në oren 14.

lidhjet e autobusave, në të gjitha drejtimet.

Tel.02381/17-5751

Fax 02381/17-2985

e-Mail: stadtbuecherei@stadt.hamm.de

 

Bibliotekat në periferi

 

-Bockum-Hövel, Friedrich-Ebert-Str. 23-25, 59075 Hamm

të hënën dhe të martën prej ores 15 deri në oren 18, të mërkurën prej ores 10 deri në oren 12 dhe prej ores 15 deri në oren 18, të ejten dhe të premten prej ores 15 deri në oren 18.

Tel. 02381/17-5771

e-Mail: sieberg@stadt.ham.de

 

-Heesen, Sachsenhalle, Pierbrockskamp, 59073 Hamm

të hënën dhe të martën prej ores 15 deri në oren 18, të mërkurën prej ores 10 deri në oren 12, të ejten dhe të premten prej ores 15 deri në oren18.

Tel. 02381/17-5772

e-Mail: stangec@stadt.hamm.de

 

-Herringen, Holzstraße 1, 59077 Hamm

të hënën dhe të martën prej ores 14.30 deri në oren 18, të mërkurën prej ores 9 deri në oren 12, të ejten dhe të premten prej ores 14.30 deri në oren 18.

Tel. 02381/17-5773

e-Mail: franz@stadt.hamm.de

 

-Rhynern, Unnaer Str. 10, 59069 Hamm

të hënën, të martën, të mërkurën dhe të premten prej ores 15 deri në oren 18,

të ejten prej ores 9 deri në oren 12.

Tel. 02381/17-5778 (hymja e tel. është e njëjt edhe për banort e Rhynerns)

e-Mail: jirikowsky@stadt.hamm.de

 

Biblioteka mobile

më me shumë se 30 statcione në qytetin e Hamm

informacionet tjera mund ti merrni përmes numrit të tel. 17-5770

e-Mail: autobuecherei@stadt.hamm.de

 

 

 

Mediat te cilat ne ju ofrojm

 

Libra dhe shumë të tjera…..

240.000 libra dhe media të tjera te cilat ju tashme mund ti gjeni në Biblioteken Qendrore, Bibliotekat në periferi të qytetit si dhe në Biblioteken Mobil.

 

Në interesin tuaj:

° Kurse të gjuhës, librin "Deutsch als Fremdsprache", kurse Medien në form të paketes ( libri +kaseta;   libri + CD )  ose CD-ROM ( keni kujdes:  ky është një huazim i veqant me një afat  prej vetem 4 javesh )

° Romane, një pjes të tyre jo me shumicë, në gjuhën arabe, angleze, frengjisht, italisht, polonisht, rusisht, spanjollisht, tamil, turqisht si dhe në gjuhen sllave.

° Libra për fëmij, me një numer të kufizuar, në gjuhën shqipe, në gjuhen arabe, serbo-kroatisht, anglisht, frengjisht, italisht, polonisht, rusisht, spanjollisht, turqisht, pothuaj të gjitha në të dy gjuhët.

°Libra të cilat ndëgjohen, poashtu në gjuhën angleze, në frengjisht, italisht dhe spanjollisht.

 

Në gjuhën gjermane ju ofrojm:

 

Libra dhe shumë të tjera…….

 

_ Libra shkollore, professionale, libra për shkollim të mëtutjeshëm, hobi, për kohën e lirë.

_ Libra adekuate në të gjitha fushat ( adresar, fjalor, biografi, leksikone të përgjithsme dhe në  fusha të     veçanta ).

_ Romane, tregime, vjersha, dramë, biografin.

_ Romanet më të mira, librat që ndëgjohen, filma, pop-CD, dhe lojna kompjuterike.

_ Libra për fëmij dhe të rinjë.

_ Gazeta ( 12 kombtare dhe internacionale, në gjuhën turke, p.sh. Hürriyet )

_ Revista ( rreth 170 lloj për ti abonuar, në gjuhën angleze p.sh. Newsweek )

_ DVD-Video me filma, filma për fëmij si dhe DVD me tema të veqanta.

_ CD të ndryshme nga muzika rok-pop, klasikë, muzika botërore, jazz

_ Libra ndëgjimi në kaset dhe CD

_ Lojra ndëgjimi dhe kaseta muzikore për fëmij, CD për fëmij

_ Nota muzikore nga muzika klasike dhe pop

_Harta të vendeve dhe qyteteve

_ Lojra për të gjitha moshat

_ Komiks për të gjitha moshat

_ Libra mesimore për gjuhë

_ Literatur në shumë gjuhë të huja ( si p.sh. në gjuhën angleze, frengjisht, turqisht, italisht, spanjollisht, rusisht dhe polonisht )

_ Medien digitale në CD-ROM dhe DVD-ROM në të gjitha fushat

_ Hyrje në Biblioteken digitale duke pasur mundsi kshtu online të zgjedhni dhe paguani

 _ Sherbimi në internet dhe shfrytzimi i vendeve të punes offlinie në Biblioteken Qendrore, ndër të tjera   skanen, shtypja e dokumentave, media të ndryshme kompjuterike për fëmij prej 8  deri në 14 vjet

_I nternet dhe media të ndryshme kompjuterike edhe në Bibliotekat në periferi të qytetit

_ Hyrja-WLAN në të gjitha katet e Bibliotekes Qendrore

_ Huazimi onlinie: shkarkimi i librave për kompjuter, librave për lexim, librave për dëgjim, video, muzik dhe revista

 

Si mund ta marr një dëftesë për l huazimin e ibrave?

 

Të lajmroheni në Bibliotek ju duhet të keni:

- Letërnjoftimin

- ose një vertetim që jeni i lajmruar

- ose shkres nga zyra për punësim apo nga zyra e sigurimeve shoqërore

Pasi ta dorzoni lajmrimin ju do të merrni menjëher nga Biblioteka dëftesën me të cilen me të cilen ju pastaj mund të shërbeheni.

Për fëmij dhe të rin,j nevojitet  nënshkrimi i prindërve në karten për lajmrim

Me këtë dëftes ju mund të shërbeheni në të gjitha institucionet, si në Biblioteken e qytetit, Bibliotekat në periferi dhe Biblioteken Mobile

Dëftesa e lëshuar nga Biblioteka vlen vetem për personoin i cili e ka ba kërkesen dhe nuk guxon të perdoret nga personat tjerë

 

Llogaria?

 

Për fëmij deri në 12 vjet huazimi është pa pages

 

Pagesa vjetore

 

Për të rritur: 16.-€

Për të rinj prej 13 vjet: 10.-€

Zbritje të pageses mund të marrin ata që kan një vertetim që  dëshmon se është nxënës, në arsimim, në  sherbim ushtarak ose sherbim civil, i pa puunë, që jeton nga ndihmat sociale, si dhe personat me të meta:10 €

Llogaria familjare ( prinderit dhe fëmijët të cilet jetojn bashkë ): 25.-€ në vitë

Llogaria e ditës: 4.-€

 

Llogaria për huazimin e mediav dhe afati i huazimit

 

Llojet e mediave, afati i huazimit, pagesa:

Librat+lojrat në drrasë( shah etj.): 4 javë pa pagesë

Revistat+ audiokasetat: 2 javë pa pagesë

Medien të veçanta ( CD, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-Video ), poashtu si pjesë shtesë në liber:

4 javë, 0,50€

Medien digitale për fëmijë ( CD, CD-ROM, DVD-ROM ): 2 javë, 0,50 €

Libra për dëgjim: 2 javë, 0,50 €

CD me muzikë: 1 javë, 0,50 €

Video dhe lojra kompjuterike: 2 javë, 1,00 €

Filma dhe lojra për fëmijë: 1 javë, 1,00 €

Romanet më të mira: 4 javë, 2,00 €

Pop CD më të  mira: 1 javë 2,50 €

Librat më të mira që ndëgjohen: 2 javë, 2,50 €

Videot dhe lojrat kompjuterike më të mira: 2 javë, 3,00 €

Filmat më të mirë: 1 javë, 3,00 €

 

Përdorimi i internetit: 0,50 € për çdo gjysmë ore.

 

Mosperfillja

 

Duhet të paguani nese  medien nuk kthehen me kohë ose nuk zgjatet afati i perdorimit të tyre me kohë .

a) Për çdo media, në secilen javë të filluar: 1.-€ si dhe shpenzimet postare në bazë të statusit

b) Shkresat me shkrim( 3 vrejtje ): shtesë 2.-€ dhe pagesen postare

 

Për secilin huazim ju e merrni dëftesën në të cilen shkrun afati i kthimit.

Ju mund të vazhdoni 3 x afatin e huazimit, atëher kur nuk kemi porosi, kjo është e mundur edhe permes nr. të tel.17-5751

 

Kontaktoni

 

Drejtoria/Për qështje të organizimit: Dr. Volker Pirsich, tel. 17-5752

Biblioteka Qendrore: Gabriele Schulze, tel. 17-5754

Bibliotekat në periferi si dhe Biblioteka Mobil: Christian Hüttemann, tel. 17-5769

Nënkryetare: Helga Becker, tel. 17-5766

Biblioteka për fëmijë dhe të rinj: Grunda Wirschun, tel. 17-5760

Faqet e internetit: Stephan Stober, tel. 17-5759

Marrja e salles  me qira: Carsten Neuman (VHS) , tel. 17-5602